De hoeve draagt de naam “Predikherenhof’ naar het gehucht waar ze gegrondvest is nu. ‘De Preekhere’.

HISTORIEK ‘de Preekhere’

Preekheer (de). Eene wijk en bosschen tusschen Elverdinghe, Poperinghe en Vlamertinghe.

Preekheere. Eene wijk tusschen Poperinghe, Elverdinghe en Vlamertinghe gelegen. Zij herinnert misschien heden nog de plaats, waar pater Willem, gewezen augustijn van Dortrecht, zijne geuzenpreeken hield. s.d. (Poper. 50)

De Preekhere 1900. Eene plaats, waar na 1566 een hervormde tempel zou gestaan hebben te Elverdinghe. 1908 (Gesch. Elverd., 56) bosch genaamd dePreekheer te Poperinghe. Jan 1910.

Preekheerhoek (de). Eene plaats in de bosschen, tusschen Poperinghe, Elverdinghe en Vlamertinghe te Elverdinghe. 1900

HISTORIEK ‘het Predikherenhof’

De oorspronkelijke gebouwen: het woonhuis, met aanliggende stallingen (de paarden- en koestal) met daar tegenover de schuur en bij de oprit de hoppekeet , werden gebouwd door de toenmalige eigenaar de edele heer Capron in 1897. Het werd een modelhoeve voor die tijd: een rundveestal voorzien van een voedergang. Het woonhuis had ruime vertrekken nl. 5 slaapkamers, een ruime kelder en een zolder, met boven de paardenstal een kamer voor de menner. Het geheel werd oerdegelijke gebouwd en vertoont na een eeuw nog geen slijtage. Het bedrijf werd toendertijd uitgebaat door de familie Bamelis, die onderdak vond in bouwvallige vertrekken, gelegen aan de ‘Hoge brokke’. Die gebouwen zijn inmiddels verdwenen, enkel de open waterput resteert nog.

De bouwmaterialen voor dit bedrijf werden door boer Bamelis met paard en kar aangevoerd via een kilometerlange aardeweg, die tot 1950 de enige dienstweg was. Het OCMW van leper kwam in het bezit door schenking van het eigendom van de Heer Capron na zijn dood. Dit verklaart de rood-witte kleur van de hoeve. De eerste verbetering werd verwezenlijkt in het najaar van 1949 door een kortere verbinding met de openbare weg aan te leggen. Onder het beheer van Omer Soenen werd een loods, een nieuwe rundveestal en een varkensstal opgetrokken en verdween de mestvaalt van de binnenhofplaats.
Onder impuls van het OCMW van leper kreeg de hoeve de naam “Predikherenhof’. Markant detail: alle hofsteden van hun Patrimonium kregen een naam en typeerden zich door de rood-witte kleur.
In 1978 nam Paul Soenen het beheer over en werd de bouwvallige hoppekeet tot woning gerenoveerd voor zijn ouders, die tot op heden hier hun intrek nemen. Voor het bergen van stro, aardappelen, voederbieten en het landbouwmateriaal werd in 1985 een loods gebouwd. In 1994 werd de hofplaats en een deel van de landerijen aangekocht, gezien het OCMW overgaat tot verkoop van hun hofsteden.

De boerderij bij Het Predikherenhof

Verblijf in een sfeervol kader met prachtige tuin, vijver en zonneterras.
Ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Weleens in slaap gewiegd door het geruis van het bos en gewekt door vogelzang? Dit kan bij ons, Het Predikherenhof, een vakantiehoeve en actief landbouwbedrijf aan de rand van de Galgebossen.
Ervaar het ritme van het boerenleven en fun voor de kids.
Bij de dieren, op de tractor,…

Een mooie parel in de Westhoek
Proeven van de lekkerste choco ooit…
De geboorte meemaken van een kalfje…
De charme van een wondermooie streek…
De gastvrijheid en de hartelijkheid van de familie Soenen.
Verwend worden met (h)eerlijke maaltijden…
Wij hebben het allemaal mogen meemaken.